top of page

 

Płyn iniekcyjny do wtórnej izolacji przeciwwilgociowej i zbrojenia podłoży na bazie zapraw cementowych

  • głęboko przenikliwy
  • hydrofobowy
  • uszczelnienie kapilarne
  • reaktywny
  • wzmocnienie podłoża

CO 81 Płyn do iniekcji

    bottom of page