top of page

Środek hydrofobizujący do ochrony powierzchni chłonnych. Bezrozpuszczalnikowy preparat do impregnacji podłoży mineralnych i dyspersyjnych

  • znacznie zmniejsza wchłanianie wody
  • odporny na alkalia
  • zachowuje wysoką paroprzepuszczalność
  • zmniejsza zanieczyszczenie
  • głęboko przenikliwy
  • brak połysku powierzchni
  • bezbarwny
  • zawiera PTFE

CT 9 Środek hydrofobizujący do ochrony powierzchni chłonnych

    bottom of page