top of page

Gespecialiseerd restauratiepleister voor gebruik binnen en buiten

  • dampdoorlatend
  • bevat sporen
  • lage krimp
  • hydrofoob
  • niet-absorberend
  • mineraal
  • voldoet aan de WTA-vereisten
  • kan gespoten worden

CR 62 Gespecialiseerd restauratiepleister

    bottom of page