top of page

Krystalizująca zaprawa cementowa do strukturalnego uszczelniania konstrukcji i elementów budowlanych

Wodoodporny

  • odporny na dodatnie i ujemne ciśnienie wody
  • uszczelnia strukturę betonu pod powłoką poprzez efekt krystalizacji
  • zamyka mikropęknięcia w strukturze betonu do 0,3 mm
  • współpracuje z taśmą klejącą
  • paroprzepuszczalny
  • mrozoodporny
  • ekonomiczny w użytkowaniu
  • nakładać pędzlem, pacą lub natryskiem

CR 90 Krystalizująca warstwa uszczelniająca

    bottom of page