top of page

Głęboko penetrujący podkład

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszystkich chłonnych podłoży

 

  • do wszystkich chłonnych powierzchni
  • wzmacnia powierzchnię podłoża
  • zmniejsza nasiąkliwość podłoża
  • zwiększa przyczepność do podłoża
  • układanie płytek na podłożach cementowych i cementowo-wapiennych już po 15 minutach
  • kolor żółty - pozwala sprawdzić stopień zaawansowania prac
  • paroprzepuszczalny
  • ułatwia nakładanie kolejnych warstw np. kleju, szpachli, wykładziny podłogowej

CT 17 Grunt głęboko penetrujący

    bottom of page